fbpx

การประสบความสำเร็จต้องทำอย่างไร ?

การรอ”ให้เสร็จสมบูรณ์
ไม่มีทางสำเร็จ เท่ากับการลงมือทำไปเรื่อยๆ

Seth Godin
นักคิดนักเขียนด้านธุรกิจและการตลาดชื่อดัง

บุคคลผู้ประสบความสำเร็จทุกคนจะคิดหาวิธีการทำฝันให้เป็นจริง ซึ่งแตกต่างจากคนที่ได้แต่ฝันไปวัน ๆ พวกเขาจะคิดเสมอว่าสิ่งนั้นเป็นอุปสรรค สิ่งนี้เป็นข้อจำกัด และนำมาเป็น ‘ข้ออ้าง’ ให้ตนไม่เริ่มลงมือทำ และรอโอกาส หรือรออย่างนั้นรออย่างนี้

“คนส่วนใหญ่ที่ไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตสักที มักมีข้ออ้างมากมาย โดยข้ออ้างต่าง ๆ เหล่านั้น ก็เพื่อทำให้พวกเขาไม่ต้องเผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลง”

ดังนั้น ถ้าเราอยากทำอะไรสักอย่างให้มันสำเร็จ ควรทำมันไปเรื่อยๆจนกว่าจะสำเร็จ โดยที่ปราศจากข้อแม้อะไรทั้งสิ้น

ไม่มีข้ออ้างใด ๆ จากคนที่ประสบความสำเร็จ