คนรวย กับ คนเกือบรวย เป็นอย่างไร?

คนรวย VS คนเกือบรวย
หากคุณเป็นคนหนึ่ง ที่มีความฝันอยากรวย เรามีข้อแนะนำให้คุณ ข้อสำคัญคือ ต้องเริ่มเปลี่ยนที่วิธีคิด และจะคิดอย่างไรให้เหมือนคนรวย และคนเกือบรวยคิดอย่างไร วันนี้เรามีคำตอบให้ครับ

1.) ความเสี่ยง
– คนรวย พร้อมที่จะเสี่ยงกับเรื่องที่ได้ทำการศึกษาไว้แล้ว ซึ่งให้เวลาในการค้นคว้าเพื่อหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรแล้วจึง ”ลงมือทำ
– คนเกือบรวย คนเกือบรวยพร้อมที่จะเสี่ยงกับเรื่องที่ได้ทำการศึกษาไว้แล้ว ซึ่งให้เวลาในการค้นคว้าเพื่อหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรแล้ว แต่ ”ไม่ลงมือทำ
2.) การออมเงิน
– คนรวย ขยันทำงานเพื่อหาเงินและออมเงินเพื่อนำเงินไปต่อยอดด้วยการลงทุน “หาเงิน ออมเงินและลงทุน
– คนเกือบรวยคิดแต่ว่าจะนำเงินที่มีไปใช้จ่ายอย่างไรดี โดยมองข้ามเรื่องการออมและการลงทุน
3.) ความรู้
– คนรวย รู้จักแต่คำว่า “อยากรู้” จึงกระหายความรู้ตลอดเวลา ศึกษาหาข้อมูลใหม่ๆต่อยอดความรู้เดิม ไม่คิดว่าสูตรสำเร็จแบบเดิมจะประสบความสำเร็จตลอดไปจึงทดลองวิธีใหม่เพื่อพัฒนาของเดิมให้ดีขึ้นเรื่อยๆ
– คนเกือบรวย รู้จักแต่คำว่า “รู้แล้ว” รู้ดีทุกอย่าง อะไรที่ทำแล้วสำเร็จก็ทำแบบเดิมไม่คิดจะปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงพัฒนาอะไรใหม่ให้ดีขึ้นกว่าเดิม ถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆจะกลายเป็นคนล้าหลัง
4.) รายได้
– คนรวย สร้างรายได้จากหลายทาง ทั้งจากการทำงานและการลงทุน เช่น มนุษย์เงินเดือนถูกเลิกจ้างกระทันหัน ทำให้รายได้จากงานประจำหายไป แต่มีรายได้เสริมจากการขายของออนไลน์และเงินปันผลจากหุ้น ทำให้ไม่เดือดร้อนจากการถูกเลิกจ้างมากนัก
– คนเกือบรวย มีรายได้เพียงทางเดียว เช่น มนุษย์ทำงานกินเงินเดือนอย่างเดียว ถ้าถูกเลิกจ้างรายได้ตรงนี้ก็จะหายไป ไม่มีเงินมาใช้จ่ายในช่วงเวลาตกงาน
5. ) การทำงาน
– คนรวย ทำงานหนักเพื่อให้ได้เงิน แล้วหลังจากนั้นให้เงินทำงานแทน
– คนเกือบรวย ทำงานหนักตลอดไป
6.) รายจ่าย
– คนรวย จ่ายเงินเพื่อเพื่ออนาคตในวันข้างหน้าเพราะนำเงินมาลงทุน ชอบจ่ายเงินเพื่อซื้อทรัพย์สินที่สร้างมูลค่าเพิ่มและก่อให้เกิดรายได้ในอนาคต
– คนเกือบรวย จ่ายเพื่อความสุขชั่วคราว ทำงานเพื่อใช้จ่ายในวันนี้ ชอบจ่ายเงินเพื่อซื้อสิ่งของที่มีแต่มูลค่าลดลงและไม่ก่อให้เกิดรายได้