fbpx

ประวัติความเป็นมา

history

ประวัติความเป็นมาของ ForexBangkok

ย้อนกลับไป…เมื่อประมาณ 8 ปีก่อน คุณ Marrck (CEO ของ Forex Bangkok) ได้เริ่มรู้จัก ตลาดฟอเรกซ์ และได้เรียนรู้การใช้เงินทำงาน เพื่อหากำไรจากตลาดนี้ได้ จึงเห็นว่าเป็นอีกหนทางหนึ่ง ที่จะทำให้มีรายรับได้อีกทาง และมีความต้องการให้คนอื่นๆ รอบข้าง มีรายได้เพิ่มอีก 1 ช่องทาง ซึ่งอาจจะทำให้คนเหล่านั้นมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จึงได้เริ่มศึกษาอย่างจริงจัง เพื่อพัฒนาความรู้และฝึกฝนเทคนิคต่างๆ ในตลาดนี้ ต่อมาเมื่อเริ่มเข้าสู่วงการตลาดฟอเรกซ์ จึงได้พบผู้ร่วมอุดมการณ์ ที่มีจุดประสงค์เดียวกันที่ว่า ต้องการให้คนรอบข้าง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จึงได้รวมตัวกันตั้งกลุ่มเล็กๆ ขึ้นมาเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน และกลุ่มได้เริ่มขยายใหญ่ขึ้น จึงได้เปิดบริษัทเพื่อเป็นแหล่งรวมผู้ที่มีความสนใจ ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์จวบจนถึงวันนี้

        ปัจจุบัน มีผู้ที่ได้รับความรู้จากทาง Forex Bangkok จำนวนหลายพันคน ซึ่งทาง Forex Bangkok เองได้จัดคอร์สเรียนต่างๆ มากมายหลายครั้ง และได้สร้างโค้ชขึ้นมาอีกหลายท่านทั่วประเทศ เพื่อสานต่ออุดมการณ์นี้ต่อไปในอนาคต